Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kreditaDinarski gotovinski kredit – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa3M BELIBOR + 7,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva2,0% od kreditiranog iznosa, jednokratno, unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita0%
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti**Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 1,20% od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,031% od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  *Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja .Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije)
  Osiguranje korisnika kredita od nezaposlenosti je opciono.
  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).
 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kredita
  Dinarski gotovinski kredit – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa3M BELIBOR + 5,70%, godišnja, promenljiva
  Kamatna stopa u slučaju da klijent ne ispoštuje ugovornu obavezu*3M BELIBOR + 7,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa0%
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0%
  Godišnja provizija za administriranje kredita0%
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  * Klijent, korisnik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.
  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit – fiksna kamatna stopa
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa9,90%, godišnja, fiksna
  Kamatna stopa u slučaju da klijent ne ispoštuje ugovornu obavezu*11,90%, godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopa0%
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje iRačuna**0 RSD
  Provizija za obradu zahteva0%
  Godišnja provizija za administriranje kredita0%
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  *Klijent, korisnik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke
  **Mesečna naknada za vođenje dinarskog tekućeg računa je 150 RSD. Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.

   

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita* 300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%
  Mesečna rata6.163 RSD12.326 RSD51.359 RSD
  EKS (na dan 19.06.2024.)16,56%16,00%15,57%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**132.732 RSD265.464 RSD1.106.098 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)3.600 RSD7.200 RSD30.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva5.882 RSD11.765 RSD49.020 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 19.06.2024. godine i iznosi 5,47%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 5,70%3M BELIBOR + 5,70%3M BELIBOR + 5,70%
  Mesečna rata5.849 RSD11.697 RSD48.739 RSD
  EKS (na dan 20.06.2024.)12,71%12,16%11,74%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**109.408 RSD218.817 RSD911.738 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 20.06.2024. godine i iznosi 5,45%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 5,70%3M BELIBOR + 5,70%3M BELIBOR + 5,70%
  Mesečna rata5.849 RSD11.697 RSD48.739 RSD
  EKS (na dan 20.06.2024.)11,65%11,63%11,61%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**109.408 RSD218.817 RSD911.738 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 20.06.2024. godine i iznosi 5,45%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Iznos kredita*400.000 RSD600.000 RSD1.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)404040
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)9,90%9,90%9,90%
  Mesečna rata11.781 RSD17.672 RSD44.180 RSD
  EKS (na dan 01.07.2024.)9,89%9,87%9,86%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**71.256 RSD106.884 RSD267.211 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  * Reprezentativni primer je prikazan za klijenta koji ima otvoren Dinarski tekući račun
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Iznos kredita*400.000 RSD600.000 RSD1.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)404040
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)9,90%9,90%9,90%
  Mesečna rata11.781 RSD17.672 RSD44.180 RSD
  EKS (na dan 01.07.2024.)9,89%9,87%9,86%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**71.256 RSD106.884 RSD267.211 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Mesečni trošak održavanja iRačuna*0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *Mesečni trošak održavanja dinarskog tekućeg računa je 150 RSD. Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
 • Minimalni uslovi

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme *
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za
   kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koriste se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Obavezno osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja ili invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja, i opciono osiguranje od nezaposlenosti , uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na Banku*

  *Osiguranje se ugovara samo uz sledeće modele kredita: dinarski gotovinski kredit/kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije, sa promenljivom kamatnom stopom.

   

 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.