Univerzalni kalkulator

Korišćenje kredita sa varijabilnom kamatnom stopom i/ili kredita indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute.

Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na Vaš plan otplate kredita.

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

Margina - fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Mesečna rata

11.122,22RSD

Mesečna rata u dinarima

667.333,20RSD

Nova vrednost mesečne rate u slučaju pojedinačne promene varijabilnog dela kamatne stope

11.122,22RSD

Nova vrednost mesečne rate u slučaju pojedinačne promene varijabilnog dela kamatne stope (u dinarima)

11.122,22RSD

Mesečna rata nakon promene srednjeg kursa (u dinarima)

667.333,20RSD

Iznos koji klijent vraća

667.333,20RSD

Iznos koji klijent vraća nakon promene

667.333,20RSD

Iznos koji klijent vraća (u dinarima)

Iznos koji klijent vraća pod uticajem promene srednjeg kursa (u dinarima)

667.333,20RSD

Kalkulator je informativnog karaktera.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku koji sledi:
NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara

Red br. Ostatak duga Glavnica Kamata Anuitet Anuitet u dinarima
{{ index + 1 }} {{ item.loanTotal }} {{ item.monthlyMain }} {{ item.monthlyRate }} {{ addCommas(item.monthly.toFixed(2)) }} {{ calculateRsdRate(item.monthly, index) }}